Vytisknout
Návod k I.C.E. seniorské kartě
Formulář I.C.E. seniorská karta
Formulář žádosti subjektu údajů o zajištění přenositelnosti
Formulář žádosti subjektu údajů o výmaz údajů
Formulář žádosti subjektu údajů o opravu údajů
Formulář žádosti subjektu údajů o omezení zpracování
Formulář oznámení subjektu údajů o vznesení námitky proti zpracování
Formulář žádosti subjektu o zpracování
Formulář odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ
Formulář odvolání souhlasu zástupce subjektu se zpracováním OÚ - Zákonný zástupce